Trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 15.307 người có công với cách mạng

17:19, 12/01/2021

Năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận 5.500 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với người có công; trong đó đã xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện và tham mưu ban hành quyết định đối với 4.500 hồ sơ, thông báo trả lại đề nghị hoàn thiện, bổ sung đối với 1.000 lượt hồ sơ không đủ điều kiện. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 15.307 người có công và 9.082 thân nhân người có công với cách mạng. 


Lệ Thu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)