Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn

18:24, 27/07/2020

Tại Đại hội lần thứ V, Công đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28.7.1929 là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


Hiện nay, toàn tỉnh có trên 148.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.645 công đoàn cơ sở (CĐCS). Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn phát huy tính cần cù, sáng tạo, nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngày càng được chuẩn hóa về chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn các cấp trong tỉnh thời gian qua là tích cực, chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh lao động, chế độ, chính sách đối với người lao động; chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động, đẩy mạnh việc thực hiện đối thoại tại nơi làm việc nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quan hệ lao động. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 865/865 CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 425/780 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động trên tinh thần bình đẳng, công khai và minh bạch. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng, ký thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi đối với người lao động, đồng thời quan tâm tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất nhằm phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
 

LĐLĐ tỉnh bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
LĐLĐ tỉnh bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

 

Chương trình phúc lợi đoàn viên đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người lao động. Hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn trở thành nghĩa cử cao đẹp trong các cấp công đoàn. CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các đợt vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”, các quỹ xã hội từ thiện…Từ sự đóng góp này, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ, con em, gia đình CNVCLĐ bị ốm đau, gặp hoạn nạn trong cuộc sống; đồng thời hỗ trợ, xây mới hàng chục ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong Tháng công nhân năm 2020, LĐLĐ tỉnh tổ chức bàn giao 5 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 175 triệu đồng cho CNVCLĐ, hỗ trợ 8 trường hợp CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro với số tiền 35 triệu đồng; hỗ trợ gần 6.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19… Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp với chính quyền các địa phương đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng vào các dịp lễ, tết… Chương trình "Tết sum vầy" hàng năm được LĐLĐ tỉnh tổ chức mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, được cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã ký kết hợp tác với 14 đối tác; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ký kết với 16 đối tác thực hiện chương trình ưu đãi giảm giá sản phẩm. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có trên 10.000 đoàn viên và người lao động được hưởng lợi từ chương trình mang lại với số tiền trên 1 tỷ đồng. Hoạt động cho CNVCLĐ vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao và cải thiện đời sống cho CNVCLĐ.


Cùng với việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, các chỉ thị về công tác công đoàn, các cấp công đoàn còn tích cực phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo cho đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển được 8.542 đoàn viên, thành lập 29 CĐCS. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được triển khai và nhân rộng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, qua đó đẩy mạnh được phong trào luyện tập và thi đấu thể thao trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.


Năm 2020, chung tay với các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kêu gọi cán bộ công đoàn chuyên trách, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ được trên 3 tỷ đồng hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn và các trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân, công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tại nơi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế, bộ đội, công an nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, các cháu học sinh… Đối với các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… đã được các cấp công đoàn đẩy mạnh, thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng. Nội dung thi đua đã đáp ứng được yêu cầu của ngành, địa phương, cơ sở, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, đoàn thể liên quan. Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn đã đề ra, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tập trung nắm chắc tình hình đời sống, thu nhập của CNVCLĐ cũng như tình hình đời sống, việc làm của người lao động, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được giao; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công đoàn tỉnh bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

         Nguyễn Thị Thanh Tuyết
                                         Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)