Giới thiệu chính sách pháp luật mới

11:45, 23/07/2020

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chỉ cần công bố thông tin trước 3 ngày; độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu đối với Trung đội trưởng không quá 35.


Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chỉ cần công bố thông tin trước 3 ngày


Ngày 9-7-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 4-12-2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.


Theo quy định mới, doanh nghiệp phát hành chỉ cần công bố thông tin trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu tối thiểu 3 ngày làm việc cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán thay vì phải công bố trước tối thiểu 10 ngày làm việc như quy định cũ.


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2020.


Độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu đối với Trung đội trưởng không quá 35


Đây là nội dung mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định 78/2020/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 6-7-2020.


Cụ thể, sĩ quan dự bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân, chức trách, nhiệm vụ của chức danh, vị trí việc làm, tham gia các hoạt động của địa phương và cơ quan, tổ chức nơi lao động, học tập, làm việc; có tín nhiệm với quần chúng; có trình độ năng lực, kiến thức quân sự, nghiệp vụ theo yêu cầu của từng chức vụ; sĩ quan dự bị bổ nhiệm các chức vụ từ chính trị viên đại đội, đại đội trưởng và tương đương trở lên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; sức khỏe từ loại 1 đến loại 3.


Bên cạnh đó, độ tuổi bổ nhiệm chức vụ lần đầu đối với Trung đội trưởng không quá 35, cán bộ đại đội không quá 40, cán bộ tiểu đoàn không quá 45, cán bộ trung đoàn không quá 50; những nơi thiếu nguồn có thể bổ nhiệm ở độ tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi nêu trên.


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19-8-2020.


Theo “Báo Hànộimới”
 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)