Cụm thi đua Hội CCB các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác năm 2019

19:22, 27/11/2019

Ngày 27.11, tại thành phố Hưng Yên, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh (CCB) các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đã tặng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng hội nghị. Đồng thời thiệu khái quát về mảnh đất, con người Hưng Yên; những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, đây là dịp để các đơn vị trong cụm thi đua cùng đánh giá lại hoạt động của cụm trong thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; giúp hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm trao đổi, học tập kinh nghiệm...

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cụm đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động trong xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra, trong đó đã tăng cường, các hoạt động tuyên truyền và chỉ đạo, tổ chức thành công Đại Hội (Hội nghị) thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI Hội CCB các cấp giai đoạn 2014 - 2019 và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam; cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; duy trì thực hiện tốt phong trào thi đua CCB gương mẫu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa; phối hợp chặt chẽ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nâng cao tinh thần yêu nước, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động phối hợp với các ngành, đoàn thể được theo hướng thiết thực, hiệu quả.

 

Năm 2020, các đơn vị trong cụm tập trung làm tốt công tác thi đua xây dựng hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế; giúp đỡ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phấn đấu hoàn thành xây dựng các công trình, mô hình hoạt động cụ thể, việc làm có ý nghĩa thiết thực thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

 

Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)