Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI
14:12, 30/11/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI