Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI
16:32, 10/07/2020
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Mười hai, HĐND tỉnh khóa XVI