Khai mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
21:15, 05/12/2019
Khai mạc Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI