Viễn thông Hưng Yên: Trên 1 tỷ đồng khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

18:43, 21/07/2020

Từ đầu năm đến nay, Viễn thông Hưng Yên đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh như: Phong trào thi đua lao động hàng tháng, hàng quý; phát động các đợt thi đua; phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Để các phong trào phát huy hiệu quả, đơn vị trích kinh phí trên 1 tỷ đồng để khen thưởng, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Minh Hồng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)