Thành phố Hưng Yên: 65 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở

18:45, 21/07/2020

Từ năm 2016 đến nay, thành phố Hưng Yên đã triển khai xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 65 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, trong đó 60 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 5 hộ được các tổ chức đoàn thể vận động hỗ trợ xây mới nhà ở. Các công trình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện bảo đảm các tiêu chí về nhà ở an toàn, phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của các gia đình, trong đó đáp ứng các tiêu chí “3 cứng” gồm: Nền cứng, tường cứng, mái cứng.


Mai Nhung
 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)