Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

18:23, 08/01/2021

Ngày 8.1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020), triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

5 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai toàn diện các mặt công tác về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước thường xuyên có nhiều biến động, Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội…


Tại tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế - xã hội phát triển nhanh và toàn diện. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,32%/năm; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 14,8%/năm; thu hút 850 dự án đầu tư mới, tăng 40% so với giai đoạn 2011 - 2015. Các hoạt động phát triển doanh nghiệp được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đã có hơn 5,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký hơn 61 nghìn tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 157 nghìn tỷ đồng. 


Năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng… Bộ đề ra các giải pháp như: Chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức…


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng việc thi hành Luật Đầu tư 2020... Nhiều kiến nghị được các địa phương đưa ra tại hội nghị, như hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển các vùng kinh tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế với các quy định hướng dẫn thi hành các luật mới…


Phạm Đăng    
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)