Bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân 2020 – 2021

17:54, 11/01/2021

UBND tỉnh vừa có công văn về việc bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2020 – 2021.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Hưng Yên và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục thực hiện nội dung Công văn số 3207/UBND- KT1 ngày 4.12.2020 của UBND về việc lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021. UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thời vụ gieo trồng phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo trồng ở vùng không bảo đảm chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất, bố trí vùng sản xuất cây trồng có cùng khả năng chịu hạn và nhu cầu dùng nước để thuận tiện cho việc điều tiết nước; chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống hạn hán, thiếu nước hiệu quả. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh thường xuyên kiểm tra nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ Đông Xuân, có kế hoạch phân phối nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý nguồn nước bị thiếu hụt để bảo đảm cung cấp đủ nhu cầu thiết yếu cho cả mùa khô; tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, khơi thông dòng chảy trên hệ thống sông trục, kênh mương, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao; huy động tối đa phương tiện để lấy nước trong các đợt điều tiết nước từ các hồ chứa thủy điện, đồng thời tranh thủ trữ nước vào hệ thống kênh mương để tưới dưỡng, đề phòng trường hợp nguồn nước hệ thống sông Hồng, sông Luộc xuống thấp, không bảo đảm cung cấp cho các hệ thống công trình thủy lợi vận hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước vụ Đông Xuân 2020 - 2021 phù hợp với thực trạng nguồn nước. Công ty Điện lực Hưng Yên bảo đảm cung cấp đủ điện cho các trạm bơm lấy nước 24/24h.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)