Văn Giang có 11.600 hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn

19:49, 23/07/2020

Theo báo cáo của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang, toàn huyện hiện có 11.600 hộ gia đình tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, đạt 41,6% tổng số hộ dân trên địa bàn. Bên cạnh các hộ được hỗ trợ vật tư phục vụ phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, một số hộ dân đã tự thực hiện bằng các dụng cụ của gia đình nhằm giảm lượng rác thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 


Mai Nhung


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)