Huyện Phù Cừ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

18:21, 27/07/2020

Ngày 23.7, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1082/QĐ-TTg, công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 


Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Phù Cừ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.


Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Văn Giang, Văn Lâm, Phù Cừ; thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Vi Ngoan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)