Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

17:22, 14/09/2020

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Sổ tay được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế , Bộ Giáo dục Đào tạo và Tổ chức Y tế thế giới. 


Nội dung sổ tay gồm những thông tin chung về dịch bệnh Covid-19, cụ thể như: Bệnh Covid-19 là gì; tác nhân gây bệnh Covid-19 - Vi rút SARS-CoV-2; phương thức lây truyền của bệnh Covid-19; các triệu chứng của bệnh Covid-19; phương pháp xử trí và điều trị Covid-19;  đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19; các biện pháp phòng bệnh Covid-19; khái niệm trường hợp bệnh (ca bệnh) trường hợp nghi ngờ bệnh (ca bệnh nghi ngờ), trường hợp tiếp xúc gần…; các nguyên tắc phòng, chống dịch. Các nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học: Trước khi học sinh đến trường; trong thời gian học sinh học tập tại trường; sau khi học sinh rời trường; các biện pháp bảo đảm trường học an toàn phòng, chống dịch bệnh; công tác chuẩn bị của nhà trường; ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học; công tác chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau khi hết dịch.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)