Triển khai công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

19:41, 20/07/2020

Ngày 20.7, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp triển khai kế hoạch kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.
 

Các đại biểu dự họp
Các đại biểu dự họp

 

Thực hiện công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đến nay, nhiều nội dung công tác đã được thực hiện như: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi; đăng ký dự thi; thành lập hội đồng thi; thành lập các điểm thi.... 


Về kế hoạch kiểm tra kỳ thi, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị trước kỳ thi như: Kiểm tra tại Ban in, sao đề thi; kiểm tra tại đơn vị đặt điểm thi; kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi như việc điều hành của trưởng điểm thi, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi, lực lượng bảo vệ, phục vụ kỳ thi; kiểm tra chấm thi. 


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu: Căn cứ các nội dung đã phân công, trên cơ sở quy chế thi, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ kỳ thi. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, các ngành liên quan bố trí đủ lực lượng, trong đó thành phần đoàn kiểm tra có sự tham gia của cán bộ thanh tra tỉnh, lưu ý các công cụ và phương án đi kèm, các tình huống có thể xảy ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra để chủ động xử lý. Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành kế hoạch thanh tra kỳ thi. Ngoài công tác thanh tra lưu động, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí lực lượng thanh tra tại các điểm thi xuyên suốt thời gian diễn ra thi; phối hợp chặt chẽ với cán bộ thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần tổ chức kỳ thi bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức kỳ thi. Các địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các điểm thi đặt trên địa bàn, góp phần tổ chức kỳ thi đạt kết quả cao. 


Đào Doan

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)