BỘ MÁY ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 

 

 

Ông  NGUYỄN HỮU NGHĨA

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ

 

 

 

 

 

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 

 


 

 

 

Ông TRẦN QUỐC TOẢN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

Ông TRẦN QUỐC VĂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

 

 

 

 

Ông LÊ VĂN HƯNG

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

 

Bà TRẦN THỊ THANH THỦY

Bí thư Thị ủy Mỹ Hào

 

 

Ông ĐẶNG NGỌC QUỲNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

 

Ông PHẠM HUY BÌNH

Bí thư Thành ủy Hưng Yên

 

 

 

Ông NGUYỄN CHÍ CÔNG
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 

 

 

 

Ông BÙI THẾ CỬ

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 

 

 

 

Ông PHẠM VĂN KHUÊ

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

 

 

Ông NGUYỄN LÊ HUY

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

 

 

Bà QUÁCH THỊ HƯƠNG

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

 

 

 

Ông LÊ XUÂN TIẾN

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH

 

 

 

Ông TRẦN QUỐC TOẢN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

Ông PHẠM VĂN KHUÊ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

 

 

 

Bà TRẦN THỊ TUYẾT HƯƠNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 Ông TRẦN QUỐC VĂN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

Ông ĐẶNG NGỌC QUỲNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Ông NGUYỄN HÙNG NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

CÁC BAN ĐẢNG VÀ CƠ QUAN TRỰC THUỘC TỈNH ỦY

 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Trưởng ban: Ông Lê Văn Hưng

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Trưởng ban: Ông Lê Xuân Tiến

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

Chủ nhiệm: Ông Bùi Thế Cử

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Trưởng ban: Bà Quách Thị Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trưởng ban: Ông Nguyễn Lê Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Văn phòng Tỉnh ủy

Chánh văn phòng: Ông Vũ Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Bí thư: Bà Đỗ Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Báo Hưng Yên

Tổng biên tập: Ông Lê Công Tuấn

 

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Hiệu trưởng: Ông Đỗ Minh Trí

 

 

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA UBND TỈNH

 

Văn phòng UBND tỉnh

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Thuyên

 

Văn phòng HĐND tỉnh

Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Anh Hào

 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ huy trưởng: Đại tá Nguyễn Chí Công

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Công an tỉnh

Giám đốc: 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Sở Nội vụ

Giám đốc: Ông Lê Quang Hòa

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Giám đốc: Ông Trịnh Văn Diễn

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Sở Công thương

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thơ

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám đốc: Ông Đỗ Minh Tuân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Sở Giao thông- Vận tải

Giám đốc: Ông Trần Minh Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sở Xây dựng

Giám đốc: Ông Lương Anh Tuấn

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Sở Tài chính

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Tải

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sở Khoa học - Công Nghệ

Giám đốc: Ông Trần Tùng Chuẩn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Sở Tài nguyên- Môi trường

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Phú

 

 

Sở Giáo dục- Đào tạo

Giám đốc : Ông Nguyễn Văn Phê

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

 

Sở Thông tin - Truyền thông

Giám đốc: Ông Bùi Văn Sỹ

 

 

Sở Y tế

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Anh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Giám đốc:

 

Sở Tư pháp

Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Chung

 

Sở Lao động - Thương binh- Xã hội

Giám đốc: Ông Đặng Văn Diên

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra: Ông Đào Văn Sơn

 

Đài phát thanh - truyền hình tỉnh

Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

 

Ban Quản lý Khu ĐH Phố Hiến

Trưởng ban:

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp

Trưởng ban: Ông Phạm Trường Tam

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

 

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch: Bà Quách Thị Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Chủ tịch : Ông Chu Huy Phương

 

Hội Nhà báo tỉnh

Chủ tịch: Ông Nguyễn Kông Đán

 

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chủ tịch: Ông Nguyễn Khắc Hùng

 

Liên đoàn lao động tỉnh

Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bí thư: Bà  Vũ Hồng Luyến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ tịch: Ông Nguyễn Cao Cường

 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Chủ tịch: Bà Doãn Thị Nguyệt

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

Hội nông dân tỉnh

Chủ tịch: Bà Trần Thị Tuyết Hương

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

 

Thành phố Hưng Yên

Bí thư Thành uỷ: Ông Phạm Huy Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ: Ông Lương Công Chanh

Chủ tịch UBND thành phố: Ông Doãn Quốc Hoàn

 

 

Huyện Ân Thi

Bí thư Huyện uỷ: Ông Mai Xuân Giới

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ: Ông Lưu Trọng Tuấn

Chủ tịch UBND huyện: Ông Dương Tuấn Kiệt

 

 

Huyện Khoái Châu

Bí thư Huyện uỷ: Ông Nguyễn Đức Sơn

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Ông Hoàng Văn Tựu

Chủ tịch UBND huyện:  Ông Phạm Xuân Thắng

 

 

 

Huyện Kim Động

Bí thư Huyện uỷ: Ông Phạm Thái Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ: Ông Nguyễn Chi Hội

Chủ tịch UBND huyện: Ông Bùi Văn Phúc

 

Thị xã Mỹ Hào

Bí thư Thị uỷ: Bà Trần Thị Thanh Thủy

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ: Ông Đào Quang Minh

Chủ tịch UBND thị xã: Ông Lê Quang Hiến

 

Huyện Phù Cừ

Bí thư Huyện uỷ: Ông Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ: Ông Trần Duy Thái

Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Khả Phúc

 

Huyện Tiên Lữ

Bí thư Huyện ủy: Ông Doãn Anh Quân

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ: 

Chủ tịch UBND huyện: Bà Nguyễn Thị Bích Hường

 

Huyện Văn Giang

Bí thư Huyện uỷ: Ông Đào Hồng Vận

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ: Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch UBND Huyện: Ông Chu Quốc Hiệu

 

Huyện Văn Lâm

Bí thư Huyện uỷ: Ông Nguyễn Bật Khánh

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Ông Phạm Văn Cường

Chủ tịch UBND huyện: Ông Trần Chu Đức

 

Huyện Yên Mỹ

Bí thư Huyện ủy: Ông Nguyễn Văn Đoan

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Ông Nguyễn Xuân Quý

Chủ tịch UBND huyện: Ông Đặng Xuân Lương

 

 

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)