Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021

18:24, 08/01/2021

Ngày 8.1, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên và Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh phối hợp tuyên truyền biển, đảo. 
 

Các đơn vị, địa  phương ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021
Các đơn vị, địa  phương ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021

 

Thực hiện kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt các nội dung, biện pháp tuyên truyền biển, đảo. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân  thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phối hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo phù hợp với thực tế đơn vị và địa phương. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã tổ chức tuyên truyền biển, đảo cho hơn 10 nghìn lượt báo cáo viên các cấp và trên 6.000 giáo viên, học sinh, sinh viên, ngư dân; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 6 buổi tuyên truyền biển, đảo cho hơn 5.200 lượt người nghe. Các cơ quan báo chí các tỉnh cử hơn 200 lượt phóng viên đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, thâm nhập lấy tư liệu viết gần 250 tin, bài phản ánh về các hoạt động của Vùng trên các ấn phẩm báo chí…


Năm 2021, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh tập trung vào việc tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền biển, đảo với phương châm “linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn, sát đối tượng”; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền biển, đảo cho các đối tượng, tập trung vào đối tượng báo cáo viên, cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên… gắn với tuyên truyền cho nhân dân các địa phương ven biển thực hiện nghiêm luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam khi hoạt động trên biển; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm nhanh, nhạy, kịp thời, phản ánh đúng tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình trên biển, định hướng tốt tình hình tư tưởng và dư luận trong nhân dân…


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền biển, đảo; tặng quà cho 10 gia đình chính sách của tỉnh Nghệ An.


Hoàng Bền 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)