Tin tưởng, kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước

18:15, 14/01/2021

Trong những ngày chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2021), toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước đang hướng về sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 

Quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào
Quốc lộ 5 đoạn qua thị xã Mỹ Hào


Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị đại hội. Đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho rằng, các văn kiện trình đại hội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Dự thảo các văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thể hiện tính cầu thị, dân chủ của Đảng nhằm tập hợp ý chí, nguyện vọng và phát huy trí tuệ tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Dự thảo các văn kiện bám sát tình hình thực tiễn của đất nước và xu hướng phát triển của thời đại. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, khẳng định tầm vóc, uy tín của Đảng trước nhân dân và bạn bè quốc tế, cũng như tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xác định mục tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. 


Dành thời gian, tâm sức nghiên cứu các dự thảo văn kiện Đại hội, đồng chí Nguyễn Chi Hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Động cho biết: Các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng; thể hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bước phát triển về lý luận, phản ánh khách quan thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới, tính chất xu thế thời đại; chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển đất nước trong tương lai. 


Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị; tinh thần yêu nước, sự nỗ lực, sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dịp cán bộ, đảng viên, nhân dân bày tỏ ý chí, nguyện vọng với Đảng. Đảng viên Lê Thị Nhạn (thành phố Hưng Yên) cho biết: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, tôi nắm bắt sâu sắc những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó nổi bật là phát triển kinh tế, xã hội, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác đối ngoại… Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu dự Đại hội để thảo luận và quyết sách những vấn đề trọng đại của đất nước nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển.


Trong niềm vui chung của cả nước, chị Vũ Thị Huyền ở xã Tống Phan (Phù Cừ) bày tỏ: Tôi nhận thấy bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, đưa Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu thì Đảng cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, duy trì việc làm ổn định cho công nhân lao động và nhiều chính sách an sinh xã hội. Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, tạo thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.


Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả to lớn. Bình quân giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,38%/năm; kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 16,19%/năm. Năm 2020, giá trị thu được bình quân trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng, tăng 60 triệu đồng/ha so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 79,57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn dưới 1,48%, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 41%. Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã thu hút 816 dự án đầu tư, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011 - 2015; mạng lưới giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong khu vực; các công trình, tuyến đường huyết mạch hoàn thành, như: Cầu Hưng Hà và đường nối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1); cầu La Tiến và đường ĐT.386. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững...


Vinh dự là đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, nhất là trong tiến trình cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy xây dựng con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp thu được công nghệ mới cần được quan tâm nhiều hơn và có bước đi tắt đón đầu với trình độ phát triển của thế giới. Từ đó, tăng năng suất lao động, tạo sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại. Muốn làm được như vậy, phải xây dựng được xã hội học tập, xây dựng những mô hình học tập tiên tiến, phù hợp, thúc đẩy việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời ở tất cả mọi người.


Đồng chí Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và  PTNT phấn khởi cho biết: Một trong những thành công của tỉnh Hưng Yên thời gian qua đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đưa Hưng Yên trở thành một trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đã có 28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện các nội dung, chương trình của Đại hội, đóng góp trí tuệ cùng với Đảng xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong tương lai; lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, uy tín, tiêu chuẩn tham gia BCH Trung ương khóa mới… chúng tôi cố gắng học hỏi những bài học kinh nghiệm của các tỉnh để cùng với Đảng bộ, nhân dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, đời sống nông dân nâng cao và nông thôn ngày càng phát triển. 


Đào Doan - Lệ ThuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)