Thanh tra Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2021

18:48, 12/01/2021

Ngày 12.1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị. 


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Năm 2020, ngành Thanh tra đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.123 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng. Ngành Thanh tra thực hiện nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng. Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân, tiếp nhận 288.021 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị các loại...


Năm 2021, Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt, bảo đảm các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra; đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021...


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả ngành thanh tra đã đạt được trong năm 2020; đồng thời yêu cầu, trong năm 2021, Thanh tra Chính phủ triển khai kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần bám sát kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ để xây dựng kế hoạch của đơn vị, địa phương, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo; quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng…


Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2020 được các cấp, ngành khen thưởng…


Hồng Ngọc
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)