Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

17:02, 05/01/2021

Ngày 31.12.2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 403/TB-UBND thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ năm, tuần cuối tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo sau đó; trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thay. Thời gian bắt đầu vào lúc 8 giờ 00 phút, tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên.


UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) chuẩn bị nội dung, địa điểm để Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân theo quy định.

 

PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)