Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

18:22, 08/01/2021

Ngày 8.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Lê Huy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

 

Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương, phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngành làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chuẩn bị nhân sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng tỉnh tham mưu giúp cấp ủy và các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 9.9.2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên... 


Năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế và các văn bản về công tác cán bộ…  


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng, đặc biệt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Chỉ đạo một số nội dung trọng tâm năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, con người là yếu tố quan trọng của mọi thành công. Vì vậy, cần tập trung xây dựng nguồn lực cán bộ chất lượng cao để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh, triển khai  thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm hoàn thiện tham mưu giúp cấp ủy xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, uy tín nổi trội gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; đề án xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2026 ở tỉnh Hưng Yên;  quan tâm công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng khu vực nông thôn, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở… 


Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 đã được Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng. 


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)