Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

17:46, 31/07/2020

Ngày 31.7, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự. Cùng dự có đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc triển khai thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 


Về công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu thống nhất về phương án trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, đón tiếp đại biểu khách mời, các công trình chào mừng đại hội… Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu bổ sung thêm ý kiến về bố cục, kết cấu dự thảo báo cáo; chủ đề đại hội; điều chỉnh một số chỉ tiêu, số liệu của nền kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn; bổ sung phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…


Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Việc tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại thời điểm này hết sức quan trọng và cần thiết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các đơn vị, thành viên các tiểu ban bám sát chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc theo kế hoạch đã đề ra. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chi tiết phương án trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự, bố trí đón tiếp đại biểu khách mời; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng đại hội. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, mục tiêu là xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế và nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá đúng những tồn tại, hạn chế, từ đó có định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và tạo đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. 


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)