Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2020)

Quan  điểm của đồng chí Nguyễn Văn Linh về cán bộ trong công cuộc đổi mới

18:33, 30/06/2020

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta. Hưng Yên, mảnh đất địa linh nhân kiệt vô cùng tự hào là quê hương của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

 

Toàn cảnh Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Toàn cảnh Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh


 Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1.7.1915, quê ở xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn (nay là huyện Yên Mỹ), tỉnh Hưng Yên - một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, văn hiến, nơi sinh thành nhiều anh hùng hào kiệt và danh nhân văn hóa.


Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào học sinh đoàn - một tổ chức do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo, bước vào con đường hoạt động yêu nước và cách mạng. Trải qua nhiều cương vị công tác, như:  Bí thư Thành ủy Sài Gòn- Chợ Lớn, Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ,  Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Cải tạo XHCN Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư. Tháng 12.1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - Đại hội đầu tiên của thời kỳ đổi mới, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương.


Một trong những đóng góp nổi bật của đồng chí Nguyễn Văn Linh đó là quan điểm về cán bộ trong công cuộc đổi mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Điều này được thể hiện rõ trong buổi khai mạc Đại hội VI của Đảng khi đồng chí khẳng định: “Để làm chuyển biến tình hình, Đại hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước”. Tư tưởng về cán bộ trong công cuộc đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh được thể hiện rõ nhất trên hai khía cạnh cơ bản là: quan điểm về vai trò và tiêu chuẩn của cán bộ.


Lúc sinh thời, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nhắc phải chú trọng chăm sóc và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vì cán bộ là vốn quý của Đảng, đó phải là “việc làm thường xuyên, lâu dài, chủ động, có kế hoạch, không ngẫu hứng chờ đại hội mới đốt đuốc để tìm người”. Về vai trò của cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng cán bộ giữ vai trò to lớn, then chốt đối với công cuộc xây dựng đất nước do cán bộ chính là người hoạch định nên đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là người thực thi- tổ chức thực hiện, đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào trong thực tiễn cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh: “Sau khi có đường lối, chủ trương đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Vậy quyết định cái gì? Quyết định việc biến đường lối, chính sách đó thành thực tiễn”. Nếu không có đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất năng lực tốt thì chủ trương, chính sách đề ra chỉ dừng lại ở văn bản, giấy tờ mà thôi. Mặt khác, đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ chủ chốt có vai trò quyết định tới việc phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, các cấp, các ngành. Do vậy, trong suốt sự nghiệp cách mạng của mình, dù trên cương vị công tác nào, đồng chí đều quan tâm, coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.


Bên cạnh việc nhấn mạnh vai trò cấp thiết của đổi mới đất nước, đồng chí  Nguyễn Văn Linh đã chỉ rõ mối liên hệ giữa vai trò của cán bộ với công cuộc đổi mới khi cho rằng: “Mọi sự đổi mới trước hết phụ thuộc vào việc đổi mới cán bộ… phải lấy việc giải quyết vấn đề cán bộ như một trong những mắt khâu quan trọng nhất”. Đồng thời, đồng chí cũng không quên nhắc nhở các cấp chính quyền rằng việc đổi mới đội ngũ cán bộ cần phải tiến hành khẩn trương và thường xuyên, tuy nhiên cần tránh nóng vội, làm hình thức vì như vậy sẽ không đạt hiệu quả.


Chăm sóc, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cần phải hướng đến việc giúp cán bộ phát triển toàn diện, coi trọng việc gắn chặt lý luận với thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh rất coi trọng việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức toàn diện, năng nổ nhiệt tình và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Từ đó, đồng chí đặt ra tiêu chuẩn cho người cán bộ để có thể đáp ứng được nhiệm vụ cách mạng giao phó.


Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Linh nhiều lần khẳng định, người cán bộ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng ra sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng thì yêu cầu bắt buộc là phải hội tụ đầy đủ hai yếu tố là đức và tài, phẩm chất và năng lực, không được thiếu và coi nhẹ mặt nào trong hai mặt ấy. 


Xuất phát từ nhận định ấy, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn đặt ra yêu cầu cao về phẩm chất đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên; xem việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên là công việc quan trọng của Đảng để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo tiền phong, gương mẫu của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước.


Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên vinh dự và tự hào được mang tên đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh- người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người khai phá sự nghiệp đổi mới đất nước. Chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn); trưởng, phó trưởng phòng, ban các cấp tỉnh và huyện. Bên cạnh đó, Trường còn có nhiệm vụ bồi dưỡng ngắn hạn các đối tượng trên về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý hành chính nhà nước và các công tác đoàn thể. Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh, tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn tâm niệm, ý thức noi gương đồng chí Nguyễn Văn Linh. Với ý thức trách nhiệm cao, bằng trí tuệ và niềm say mê, tâm huyết trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị, không ngừng học tập và tự học, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã chung sức, chung lòng xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên. Tính đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường không ngừng được nâng cao, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổng số cán bộ, viên chức của nhà trường hiện nay là 51 người, trong đó có đồng chí là Tiến sĩ; 31 Thạc sỹ, 15 Cử nhân, chỉ còn 4 cán bộ ở trình độ cao đẳng, trung cấp. Nhà trường phấn đấu trong thời gian tới 100% giảng viên có trình độ từ Thạc sỹ trở lên nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.


Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915-1.7.2020), tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh rất đỗi tự hào và vinh dự gắn liền với trách nhiệm lớn khi được mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh kính yêu. Tưởng nhớ nhà lãnh đạo toàn đức vẹn tài của Đảng  và nhân dân ta, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên quyết tâm đoàn kết, đổi mới và sáng tạo để nguyện xứng đáng với mái trường Đảng được vinh dự mang tên đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư đầu tiên của sự nghiệp đổi mới.


TS. Đỗ Minh Trí

Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)