Thành lập quỹ thiện nguyện ABC tỉnh Hưng Yên

15:56, 23/06/2020

1. Tên quỹ: Quỹ Thiện nguyện ABC tỉnh Hưng Yên


(Được thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo Quyết định số 1249/QĐ-CTUBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)


2. Địa chỉ đặt tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam, thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, điện thoại: 0224 3892888; Email: qtn.abctinhhungyen@abcvietnam.com.vn;


3. Tôn chỉ, mục đích: Là quỹ từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, vì sự phát triển của cộng đồng, phù hợp với quy định của pháp luật.


4. Phạm vi hoạt động: Trong tỉnh Hưng Yên.


5. Lĩnh vực hoạt động chính: Vận động quyên góp và tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước; Hỗ trợ và trợ cấp cho các cá nhân, hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng khác do Hội đồng Quản lý quỹ quyết định phù hợp với tôn chỉ mục đích của quỹ. 


6. Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản:


Số tài khoản: 46510000526762, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên. Tên tài khoản: Quỹ Thiện nguyện ABC tỉnh Hưng Yên;


7. Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên: 1.300.000.000 (Một tỷ ba trăm triệu đồng).Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)