Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba

18:57, 04/05/2020

Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc "“Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã ban hành thể lệ giải lần thứ ba năm 2020 - 2021.

 

Theo đó, tác phẩm dự giải cần phải đáp ứng các nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí; phản ánh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đề xuất những giải pháp, ý kiến tốt, có hiệu quả nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phồng, chống tham nhũng, lãng phí… 


Các loại hình báo chí tham dự giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình. Tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.


Tác phẩm dự giải phải được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng từ ngày 15.08.2019 đến 21.6.2021. Thời gian tiếp nhận bài tính từ ngày phát động đến ngày 21.06.2021 (tính theo dấu bưu điện).


Tác phẩm báo chí dự thi có thể gửi qua các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo hoặc gửi trực tiếp tới Ban tổ chức giải: Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

 

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.


Nguyễn NhânNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)