Hưng Yên xử phạt một doanh nghiệp 726 triệu đồng do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

18:23, 27/07/2020

Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải, khí thải của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Công ty TNHH liên danh Lever Việt Nam (thị xã Mỹ Hào) thực hiện trong tháng 6.2020 cho thấy, công ty có nhiều vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Cụ thể: Không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn ra môi trường. 


Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử đã ký Quyết định số 1614/QĐ-XPVPHC ngày 22.7.2020 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty với mức xử phạt bằng tiền là 726 triệu đồng. Đồng thời công ty bị đình chỉ hoạt động trong 90 ngày để khắc phục, hoàn thiện các thủ tục về bảo vệ môi trường cũng như cải tạo, xử lý hệ thống, khu vực lưu giữ chất thải bảo đảm yêu cầu.


Mai Nhung

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)