Kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng đổ, đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường tại huyện Yên Mỹ

17:38, 22/10/2019

Ngày 22.10, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng đổ, đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết rác thải ven đường giao thông trên địa bàn huyện Yên Mỹ. 
 

Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại điểm tập kết rác thải thôn Bình Phú, xã Yên Phú (Yên Mỹ)
Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại điểm tập kết rác thải thôn Bình Phú, xã Yên Phú (Yên Mỹ)


Theo báo cáo của UBND huyện Yên Mỹ, huyện hiện có gần 70 điểm chứa rác thải. Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 100 tấn/ngày. Hiện nay, lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý chỉ đạt khoảng 30% tổng lượng rác thải phát sinh, trong khi đó các điểm chứa rác thải trên địa bàn huyện phần lớn đã đầy khiến tình trạng đổ, đốt rác thải còn diễn ra gây ô nhiễm môi trường, trong đó có các điểm chứa rác thải ven đường giao thông ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống nhân dân trong khu vực.


Sau khi đi thực địa một số điểm tập kết rác thải trên địa bàn huyện Yên Mỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử phê bình huyện Yên Mỹ chưa làm tốt công tác tuyên truyền, để diễn ra tình trạng đổ, đốt rác thải không đúng quy định; chưa tích cực, chủ động xây dựng các điểm chứa rác thải theo quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh phê duyệt; dẫn đến hiện tượng thiếu điểm đổ thải, phát sinh các điểm đổ thải tự phát gây ô nhiễm môi trường. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu huyện Yên Mỹ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ điểm tập kết, bãi chôn lấp rác thải đã được tỉnh quy hoạch để có kế hoạch đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng lực thu gom, xử lý rác thải. Đối với những điểm chứa còn khả năng tiếp nhận rác thải cần quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo để tăng sức chứa rác trong khi chờ vận chuyển đi xử lý. UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải tỏa ngay điểm tập kết trái phép gây ô nhiễm môi trường trên đường giao thông thuộc thôn Bình Phú, xã Yên Phú. Đối với điểm tập kết rác thải ven đường giao thông tại thị trấn Yên Mỹ và xã Liêu Xá, huyện cần chỉ đạo di chuyển tới vị trí thích hợp xong trước ngày 31.12.2019. Các ngành chức năng phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn nghiên cứu phương án xử lý rác thải trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh quy hoạch điểm tập kết rác thải; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường; kiểm soát, giám sát quá trình vận chuyển rác thải từ doanh nghiệp tới nơi xử lý...


Mai Nhung 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)